Teksti suurus:
A A A

Täiendkursus SERE instruktoritele I (toiduhügieeni e-kursus)

Kestvus: 15.02.2019 - 12.12.2019
Kursus tuleb sooritada ajavahemikul: 15.02.–12.12.2019
Kursuse lõpetamiseks on vaja läbida toiduhügieeni e-õppe kursus ja sooritada teadmiste test.

Sihtgrupp
KL tegevliikmed ja tegevväelased, kes omavad vähemalt ühte järgmist kompetentsidest:
- SERE A koolitaja;
- SERE B taseme instruktor;
- SERE instruktor.

Taotletav pädevus
Kursuslasel on teadmised ja oskused Kaitseliidu SERE väljaõppes käidelda tapetud ja nahastatud elusloomade rümpasid ja taimi (väikeloomad, linnud, kala, metsikud taimed ja kultuurtaimed) jälgides toiduseaduses käitlejale kehtestatud toiduhügieeni nõudeid.

Toiduhügieeni kursus läbitakse Eesti Kaitseväe e-õppe keskkonnas ILIAS e-õppena ja samas keskkonnas tuleb sooritada teadmiste test.
 
Kursusega seonduv teave instruktor-koolitaja Heigo VIJA'lt heigo.vijakaitseliit.ee, tel 5344 2452 ja e-õppesse registreerimisega ja toiduhügieeniga seotud küsimused Kaitseliidus haridustehnoloog Nele PERNITS'alt nelenaiskodukaitse.ee tel 717 9361.