Teksti suurus:
A A A

Erik Reinhold

 
Struktuuriüksus kool
Läbitud tasemeõpped Kaitsejõudude peastaabi ohvitseride kursus 1993;
Soomusjalaväe kompaniiülema kursus – Saksamaa LV, Bundeswehri tankikool 1995;
Nooremstaabiohvitseri kursus; Šveitsi Armee juhtimis- ja staabikolledž 1998;
Šveitsi Föderaalse Tehnikakõrgkooli Sõjakolledži diplomikursus – sõjaväepedagoogika erialal 2000.
Läbitud täiendkoolitused: Õppuste juhtimise kursus NATO kool 2014;
Instruktori-treeneri kursus KL kool 2012;
Väljaõppe tehnoloogia kursus Taani armee juhtimis-koolituskeskus  1998;
Territoriaalkaitse rakenduskursus; Bundeswehr Jalaväekool 1994.
 
Koolitaja järgmistel kursustel: JUP1;JUHT I; JUHT II; JUHT III; Juhtimise meistriklass.
Ärge võidelge pimedusega, tooge valgust!