Teksti suurus:
A A A

Instruktorikursuse 1. nv

Kestvus: 08.09.2017 - 10.09.2017
 
Kursus viiakse läbi, kas viie päevasena või jaotatuna kahele nädalavahetusele. Kursus sisaldab kaug- ja statsionaarõpet. Kaugõpe koosneb kursusele eelnevatest iseseisvatest ülesannetest. Statsionaarõppes toimuvad teooriatunnid ning seejärel rakendavad kursuslased omandatud teadmisi viies ise läbi neli harjutustundi. Harjutustundide analüüsimisel kasutatakse videotreeningut ja enesevastandamise meetodit.

Instruktorikursus on eelduseks Laskeinstruktori, Instruktor 2, NKK Organisatsiooniõpetuse, Esmaabiõpetaja, NKK Toitlustusinstruktori täiendkursuste, Igapäevaturvalisuse kursuse instruktori täiendkoolitus läbimiseks. 

Instruktorikursuse 2. nädalavahetus toimub 22.09 - 24.09.2017
Kursusega seonduv teave Aet Kala telefonil 717 9365 (lühimuber 59365) või kirja teel aet.kalakaitseliit.ee