Teksti suurus:
A A A

Instruktorikursuse 1. nv

Kestvus: 24.11.2017 - 26.11.2017
Kursus sisaldab kaug- ja lähiõpet. Kaugõpe koosneb kursusele eelnevatest iseseisvatest ülesannetest, mis sisaldavad teooriat, selle kinnistamist ja nelja harjutustunni kavandamist. Lähiõppes kinnistatakse ja mõtestatakse teooriat ning seejärel rakendavad kursuslased omandatud teadmisi viies ise läbi neli harjutustundi. Harjutustundide analüüsimisel kasutatakse videotreeningut ja enesevastandamise meetodit.

Instruktorikursuse 2. nädalavahetus toimub 08.12 - 10.12.2017
 
Instruktorikursus on eelduseks järgmistele kursustele saamiseks: Laskeinstruktorikursus 1 ja 2, Instruktorikursus 2, Instruktori treeneri kursus, Väljaõppe tehnoloogia kursus, Reservohvitseri kursus (kompaniiülem), Reservohvitseri kursus (rühmaülem), Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel), Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem), Hindaja kursus Kaitseliidus, Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus, NKK Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus, NKK Esmaabi instruktori kursus, NKK Toitlustusinstruktori kursus. 
 
Kursusega seonduv teave Aet Kala telefonil 717 9365 (lühimuber 59365) või kirja teel aet.kalakaitseliit.ee