Teksti suurus:
A A A

Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) katsed

Kestvus: 17.11.2018

Aeg ja koht: 17.11.2018 Kaitseliidu koolis Keskuse tee 2, Alu alevik

Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) katsed koosnevad neljast osast – initsiatiiviharjutusest, juhtimisharjutusest, planeerimisharjutustest ja vestlusest.

Sooritused initsiatiivi– , juhtimis– ning planeerimisharjutustel annavad 50% üldpunktidest ja vestlus 50%. Hindamine on mitteeristav (jah/ei). Iga „jah“ annab ühe punkti, „ei“ null punkti (kui hindamislehel ei ole märgitud teisiti). Hindamise aluseks on nõuetest tulenevate kriteeriumitega hindamislehed. Kursusele võetakse vastu tekkinud pingerea alusel.
Kursusega seonduv teave veebel Ermo KARILAID telefonil 717 9360, 51 980 534 (lühinumber 59360) või kirja teel ermo.karilaidkaitseliit.ee