Teksti suurus:
A A A

Pioneerirühma rühmaülema erialakursus Kaitseliidus

Kestvus: 08.03.2019 - 13.10.2019

Kursus viiakse läbi järgmistel ajavahemikel:
I nv: 08.–10.03;
II nv: 05.–07.04;
III nv: 07.–09.06;
IV nv: 23.–25.08;
V nv: 20.–22.09;
10.–13.10.2019 lõpuharjutus („KOTKALEND“)

Sihtgrupp
Esmane: Staabi- ja tagalakompanii pioneerirühma ülem ja tema abi.
Teine: Staabi- ja tagalakompanii pioneerirühma jaoülemad.
Kolmas: Teiste Kaitseliidu SA üksuste rühmaülemad või vanemad (peab olema põhjendatud vajadus kursusel osalemiseks).

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on teadmised ja oskused pioneerirühma tegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks.

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb lähiõppest, iseseisvast tööst ja lõpuharjutusest.
Lähiõpe viiakse läbi klassis ja maastikul.
Iseseisva tööna täidetakse ülesandeid, mida peab esitama õppenädalavahetuste vahel elektrooniliselt ja kirjalikult.
Kursuse õppe-eesmärgid saavutatakse läbi kõikide õppenädalavahetuste, iseseisva töö ja lõpuharjutusega, mistõttu kõikides õppevormides aktiivne osalemine on eeldus kursuse lõpetamiseks.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane peab olema:
1) läbinud NAKkl või samaväärne kursus Kaitseväes;
2) läbinud PJEKkl või samaväärne kursus Kaitseväes;
3) keskharidus;
4) soovituslikult omama vähemalt lõhkaja B kategooriat.

 
Kursusega seonduv teave vanemveebel Mehis Oidsalu`lt kirja teel mehis.oidsalukaitseliit.ee või telefonilt 5304 1190 (lühinumber 59357).