Teksti suurus:
A A A

Avaliku esinemise kursus II

Kestvus: 21.08.2020 - 23.08.2020
Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast. Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst. Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel.
Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi teemade materjali ning analüüsib ühte avaliku esinemise juhtumi videot ja ühte kirjalikku teksti. Kui kursuslane ei ole läbinud Avaliku esinemise kursust I, lisandub kolmetunnine kodutöö ülesanne Avaliku esinemise kursuse I materjalide põhjal.
Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil (treeningul, viieliikmelistes gruppides).
Kursuse alguses viiakse läbi kursuslaste kodutööde tagasisidestamine ja tulemuste arutelu. Kursuse jooksul kursuslased valmistavad ette ja esitavad kaks erinevat liiki sõnavõttu, millest üks on etteantud liigis ning teine lähtub kursuslase funktsioonist organisatsioonis. Sooritust analüüsitakse enesevastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele (hindamistabel). Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha.
Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.
 
Kursusega seonduv teave Alar OLUP’ilt, alar.olupkaitseliit.ee, tel 532 68330 (lühinr 59 365)