Teksti suurus:
A A A

Eneseväljenduse algõppe kursus

Kestvus: 21.10.2022 - 23.10.2022
Kursuse läbinu oskab ennast selgelt ja mõtestatult väljendada ning oma esinemisoskust 
analüüsida.

Kursuse tulemusena õppur:
● saab aru kommunikatsiooni mudeli ja eneseväljenduse põhitõdede seostest;
● planeerib sõnavõtu sisu ja vormi, järgides etteantud ülesehitust;
● valib sõnumi sisu ja edastamise vahendid vastavalt auditooriumile; 
● esitab sõnavõtu isikupäraselt;
● kasutab enesevastandamise meetodit oma esinemise oskuse arendamiseks.

Läbiviimine
Kursus koosneb iseseisvast õppest (kodutöö) ja lähiõppest.
Iseseisva õppe käigus töötavad õppurid läbi eneseväljenduse ja avaliku esinemise materjale 
ning analüüsivad avaliku esinemise näiteid. 

Sihtgrupp
Kaitseliidu liikmed, kõikide tasemete juhid, instruktorid ja lepingulised töötajad, samuti 
tegevväelased, kellel on vajadus esindada organisatsiooni avalikkuse ees kui ka edastada 
selgeid sõnumeid Kaitseliidu siseselt.

Nõue kursusele õppima asumiseks 
  • kaitseliitlasel on sõdurioskuste kursus või muu samaväärne kursus Kaitseliidus/kaitseväes läbitud
  • naiskodukaitsjal on Naiskodukaitse baasväljaõppe kursus läbitud 
  • noortejuhil on vabatahtliku noortejuhi kursus läbitud
Kursusega seonduv teave Alar OLUP’ilt, alar.olupkaitseliit.ee, tel +372 532 68330 (lühinr 59 365).