Teksti suurus:
A A A

Eneseväljenduse täiendõppe kursus

Kestvus: 18.11.2022 - 20.11.2022
Eneseväljenduse täiendõppekursus toimub 18. - 20. novembril 2022. Kursuse läbinu oskab oma esinemise ette valmistada, lähtudes esitamise situatsioonist, kohast ja kõne liigist, võttes arvesse kuulajate tausta, vajadusi ja ootusi ning kasutada sõnumi mõjusamaks edastamiseks süsteemselt ja sihipäraselt veenmise võtteid. 
Taotletav pädevus
Kursuse läbinu oskab oma esinemise ette valmistada, lähtudes esitamise situatsioonist, kohast ja kõne liigist, võttes arvesse kuulajate tausta, vajadusi ja ootusi ning kasutada sõnumi mõjusamaks edastamiseks süsteemselt ja sihipäraselt veenmise võtteid. Kursuse läbinu oskab oma esinemist analüüsida.

Kursuse tulemusena õppur:
● püstitab oma esinemise eesmärgi;
● koostab struktureeritud kõne lähtuvalt selle liigist;
● kasutab erinevaid sõnumi kohale jõudmise mõjustamise võtteid sõnavõtu esitamisel;
● kasutab enesevastandamise meetodit oma esinemise oskuse arendamiseks. 

Läbiviimine
Kursus koosneb iseseisvast õppest ja lähiõppest. Iseseisva õppe käigus õppurid kordavad üle eneseväljenduse ja avaliku esinemise alustõed, analüüsivad debatte, valmistavad ette ja filmivad viieminutilise liftikõne.
Lähiõppe teooriatunnid käsitlevad kõne-, kõnekujundite- ja argumentatsiooni liike ning abi- ja tugivahendeid esinemise toetamiseks. Kursuse teooriaosa ülesehitus võib varieeruda sõltuvalt konkreetsete õppurite teadmistest ja oskustest. 

Sihtgrupp
Kaitseliidu liikmed, kõikide tasemete juhid, instruktorid ja lepingulised töötajad, samuti tegevväelased, kellel on vajadus esindada organisatsiooni avalikkuse ees kui ka edastada selgeid sõnumeid Kaitseliidu siseselt. 

Kursusega seonduv teave: ALAR OLUP, e-post: alar.olupkaitseliit.ee, tel +372 532 68330 (lühinr 59 365).