Teksti suurus:
A A A

Hindaja kursus Kaitseliidus


Üldeesmärk
Õppekava rakendamisega luuakse eeldused kompetentsete hindajate olemasoluks Kaitseliidus, aidates seeläbi kaasa, organisatsioonile pandud ülesannete täitmiseks vajalike võimete saavutamine, väljaõppe tulemuslikkuse kontrollimise ja õppuse tulemuste kokkuvõtete koostamise toetamise kaudu.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema hindajana KL õppustel

Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
1. Hindaja roll - 1
2. Õppuse dokumentatsioon - 3
3. Töövahendid - 4
4. Tööprotseduurid - 4
5. Tagasiside andmine - 4
6. Ohutus ja piirangud - 2
Õppepraktika: -
Kursuse kogumaht:  18 akadeemilist tundi

Õppekavale asumise  nõuded

Eelduskursused: Instruktori kursus ja vähemalt Nooremallohvitseride kursus Kaitseliidus
või muu samaväärse pädevuse omandamist võimaldanud kursus (+ võimalusel erialakursused: side, meditsiin, logistika jms)

Läbiviimise põhimõtted

Kursus koosneb ühest õppenädalavahetusest. Kursusest 2/3 moodustab praktiline tegevus (ülesannete lahendamine, harjutamine).
Teemad viiakse läbi omavahel integreeritult, lähtudes ettemängitud olukorrast. Tunnid algavad teooriaga, mis seotakse vahetult praktiliste harjutustega.
Põhirõhk on protseduuride harjutamisel. Oluline on, et kursuslasel säiliks arusaam, mis on hindaja roll.
Kursusel osalejate arv on piiratud koolitajate arvuga (ideaalis 1/5).

Korraldaja
Kaitseliidu Kool