Teksti suurus:
A A A

Koolitaja treeneri kursus

Kestvus: 28.01.2021 - 31.01.2021

Kursus koosneb iseseisvast tööst, lähiõppest ja praktikast.
Iseseisva töö käigus kursuslased tuletavad meelde Instruktorikursusel käsitletud teooriat ja valmistavad ette tunnid, mille kursusel läbi viivad.
Lähiõppes on iga kursuslane kolmes rollis – õppur, instruktor ja treener. Põhisisu on kursuslaste õpetamistundide ja treeningute läbiviimisel ning sooritustele järgnevatel analüüsidel. Sooritustejärgsed analüüsid, ehk instruktori treening ja treeneri treening, viiakse läbi enesevastandamismeetodit (sh videotreeningut) kasutades.
Põhirõhk on treenimisel, mille sügavam mõistmine ja rakendamisoskus sõltub täiendava pädevuse tõstmisest instruktorina ja õppeprotsessi tajumisel õppuri silmade läbi, mistõttu on oluline, et õppurid vahetavad kursuse jooksul rolle (õppur – instruktor – treener). Kursuse teooriaosa varieerub sõltuvalt konkreetsete kursuslaste teadmistest ja oskustest.
Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist õpetamise ja treenimise kogemust analüüsides õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast uudses olukorras proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.
Praktika osa sooritatakse treeneri praktikandina Kaitseliidu kooli Instruktorikursusel kogenud treeneri kõrval. Praktika käigus viib praktikant läbi neli treeningut kursuslase harjutustunni järgselt.
 
Kursusega seonduv teave Alar Olupi telefonil 5326 8330 (lühimuber 59 365) või kirja teel alar.olupkaitseliit.ee