Teksti suurus:
A A A

Instruktorikursus

Kestvus: 04.09.2020 - 20.09.2020
Instruktorikursuse õppenädalavahetused toimuvad 04.–06.09. ja 18.–20.09.2020
 
Kursus sisaldab kaug- ja lähiõpet. Kaugõpe koosneb kursusele eelnevatest iseseisvatest ülesannetest, mis sisaldavad teooriat, selle kinnistamist ja nelja harjutustunni kavandamist. Lähiõppes kinnistatakse ja mõtestatakse teooriat ning seejärel rakendavad kursuslased omandatud teadmisi viies ise läbi neli harjutustundi. Harjutustundide analüüsimisel kasutatakse videotreeningut ja enesevastandamise meetodit.


 
Instruktorikursus on eelduseks järgmistele kursustele saamiseks: Laskeinstruktorikursus 1 ja 2, Instruktorikursus 2, Instruktori treeneri kursus, Väljaõppe tehnoloogia kursus, Reservohvitseri kursus (kompaniiülem), Reservohvitseri kursus (rühmaülem), Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel), Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem), Hindaja kursus Kaitseliidus, Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus, NKK Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus, NKK Esmaabi instruktori kursus, NKK Toitlustusinstruktori kursus. 
Kursusega seonduv teave Alar Olupi telefonil 5326 8330 (lühimuber 59 365) või kirja teel alar.olupkaitseliit.ee