Teksti suurus:
A A A

Koolitaja algõppe kursus (varem nimetusega INSTRUKTORIKURSUS)

Kestvus: 17.02.2023 - 19.03.2023
Kursuse õppenädalavahetused toimuvad Alus 17.–19.02.2023  ja 17.–19.03.2023

Sihtgrupp
Kaitseliidus väljaõpet läbi viivad liikmed, töötajad ja tegevväelased.

Saavutatav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus ette valmistada ja läbi viia metoodiliselt läbimõeldud, kaasavaid ning tulemuslikke õppetunde.

Sisu 
Probleemipõhisus ja õpetamise põhimõtted 
Õppetunni eesmärk
Õppetunni struktuur 
Õppemeetodid 
Õppetundide kavandamine
Õpitulemuste hindamine 
Väärtuslik tagasiside 
Õppetundide läbiviimine ja refleksioon 

Kursuse kogumaht: 60 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb iseseisvast tööst ja kontaktõppest.
Kursuse kontaktõppe osa toimub kahel nädalavahetusel (mõlemal nädalavahetusel algab õppetöö reedel kell 1730 ja lõpeb pühapäeval mitte hiljem kui kell 1730). 
Iseseisva töö käigus õpivad kursuslased täiskasvanute õpetamise metoodikat ja valmistavad ette tunnid, mille kursusel läbi viivad (elektroonilises keskkonnas).
Kontaktõppes on iga kursuslane kahes rollis – õppur ja koolitaja. Kursuse teooriatunnid käsitlevad koolitaja algteadmisi. Kursuse teooriaosa varieerub sõltuvalt konkreetsete õppurite teadmistest ja oskustest. 

Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalhariduslikud - kursuslane omab vähemalt keskharidust.
Erialased - tal on läbitud TSOBKkl või NKK BVÕ ja ta on oma eriala spetsialist.
Hoiakulised - kursuslane on positiivse ellusuhtumisega.
Isiksuslikud - kursuslane on kohanemisvõimeline ja hea suhtleja. Ta on iseseisev, korrektne, kohusetundlik ja tähelepanelik.

Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele
1. kooli poolt korraldatavatele kursustele:
· Laskeinstruktorikursus 1 ja 2;
· Instruktorikursus 2;
· Koolitaja treeneri kursus;
· Väljaõppe tehnoloogia kursus;
· Reservohvitseri kursus (kompaniiülem);
· Reservohvitseri kursus (rühmaülem);
· Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel);
· Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem);
· Hindaja kursus Kaitseliidus;
· Välivahekohtuniku kursus Kaitseliidus.

2. Naiskodukaitse poolt korraldatavatele kursustele:
· Organisatsiooniõpetuse instruktori kursus;
· Esmaabi instruktori kursus;
· Toitlustusinstruktori kursus.
 
Kursusega seonduv teave: Kaido Sipelgas 53 474 279 (lühi 59364); kaido.sipelgaskaitseliit.ee