Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 1

Sihtgrupp
Vabatahtlikud Teenistujad
  • Malevkonnapealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik
  • Rühmapealiku abi
  • Jaopealik
  • NAKkl kursuslane
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine.
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht
  • Kõik
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimkeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
 
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
1. Tagasiside - 1,5  2
2. Asjatundlikkus ja juhtimine - 3
4. Inimestevaheline koostoimimine - 2
5. Otsuse vastuvõtmise protsess - 3
6. Ülesande lahendamine - 2,5
7. Kvaliteet ja nõusolek - 2,5
8. Kontroll kui arendusvahend - 3
9. Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine - 9
Kokku: 30 akadeemilist tundi
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidust (sh. omandamisel).
Naiskodukaitse liige on läbinud BVÕ.
Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
 
Kursuse läbimine on eelduseks Juhtimine praktikas 2 läbimiseks.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit