Teksti suurus:
A A A

Reservohvitseri (rühmaülem) ja reservvanemallohvitseri (rühmavanem) kursuste katsed

Kestvus: 19.09.2021
1. Aeg ja koht: 19.09.2021 Kaitseliidu koolis aadressil Keskuse tee 2, Alu alevik
kell 08:30 PõMKR ja LäMKR
kell 13:00 KiMKR ja LõMKR

2. Kandidaatidele esitatavad tingimused:
Ametikoht
(mille täidab kandidaat peale kursuse edukat lõpetamist) Haridus Eeldus-kursused Lisatingimused Muud soovituslikud kursused ja kogemused
Rühmaülem, rühmavanem kesk NAK, NAKkl, TEST1. juhtinud KL jagu/gruppi vähemalt 2 aastat; planeeritud rühmaülema/vanema ametikohale RIK; LIK I; JUP 2; Koolitaja algõppe kursus.

3. Katsete kirjeldus
Vastuvõtu katsed koosnevad neljast osast – üldfüüsiline test, juhtimisharjutusest, planeerimisharjutustest ja  vestlusest.
3.1 Üldfüüsiline test
Eesmärk on välja selgitada kursusleste üldfüüsilised võimed.  
 3.2  Juhtimisharjutus
Juhtimisharjutuse eesmärk on tagada, et vastuvõetutel on piisavad rakendusoskused jao lahingutegevuse juhtimisel ja tagamisel. 
3.3 Planeerimisharjutus
Jaoülema formaalse käsu koostamine rünnakuks. Kandidaat saab rühmaülema rünnakukäsu ja koostab sellele vastavalt formaalse jaoülema käsu.
Küsimuste ja ülesannete koostamisel on kasutatud järgnevat õppevara:
a. Jaoülema käsiraamat, 2008. KVLK Võru
b. Jagu/rühm püsitoimingud, 2019. Kaitseväe Akadeemia
3.4   Vestlus 
Vestluse eesmärk on tagada et, vastuvõetutel on rahuldav eneseväljenduse võime ja valmisolek õppimiseks.
Komisjon arvestab vestlusel kandidaadi varasemalt õpitu  rakendamisoskusi, harjutuste tulemusi ning võib arutada neid kandidaadiga.
Vestlus komisjoni kuuluvad KL veebel, KLK veebel, MKR-e veeblid ja kursuseülem.    

4. Hindamine
Sooritused juhtimis–   ja planeerimisharjutustel annavad 50% punktidest ning üldfüüsiline test ja vestlus annavad 50%. Hindamise aluseks on nõuetest tulenevate kriteeriumitega hindamislehed. Kursusele võetakse vastu tekkinud pingerea alusel.

5. Tagalaalane toetus
Vastuvõtukatsetel osalejatel kanda välivormi. Kaasa võtta KL liikmepilet, märkmik, kirjutusvahend ja spordiriided.
 
Vastutav: 
Staabiveebel Ivo KASK
Kooliveebel
Tel 717 9380/521 1864
ivo.kaskkaitseliit.ee