Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 1

Kestvus: 26.02.2021 - 28.02.2021
Kursuse läbinu on suuteline senisest paremini juhtima inimesi eesmärgipäraselt, kasutades tõhusalt meeskonna ressursse ja rakendades ülesannete täitmisel juhtimisfunktsioone.

Suur osa õppetööst toimub kursusel väikestes gruppides (4-6 inimest) praktiliste harjutustena, kus määratud õppur juhib gruppi probleemülesande lahendamisel. Iga õppur saab gruppi juhtida vähemalt ühe korra kursuse jooksul. Ülesande täitmisele järgnevad arutelud (treening) ja seminar (pleenum), kus käsitletavas teemas saadud kogemused õppurite ning koolitaja-treeneri koostöös seotakse juhtimisteooriaga ja üldistatakse. Kursuse ülesehitus ergutab õppureid võtma initsiatiivi ja tegutsema süsteemselt. 
 
Kursuse läbimine on eelduseks  Juhtimine praktikas 2 ja NAKkl läbimiseks.
Kursusega seonduv teave Taive SAAR'elt telefonilt 5383 4492 või kirja teel taive.saarkaitseliit.ee