Teksti suurus:
A A A

SERE A kursuse suvine etapp

Kestvus: 08.04.2022 - 10.04.2022

Kursuse etapi läbinul on suvisel ajal ellujäämise baasoskused: kaitse, asukoht, vesi, toit (KAVT) ning teadmised, kuidas käituda valitsuspõhise vangistuse korral. 

Kursusele võetakse maksimaalselt 48 kursuslast. Kursuse õppetegevuse viivad läbi Ellujäämisinstruktori kursuse kursuslased, kes sooritavad hinnatava teenistuspraktika. 
Kursuse iseseisva õppe juhised ja materjalid edastatakse kursuslastele elektroonselt, eesmärgiga kasutada kontaktõppe aega maksimaalselt õppetundide ettevalmistamiseks, nende läbiviimiseks ja tagasisidestamiseks. 

Kursuse etapil osalus kantakse VAABi. SERE A ainekava täitmiseks on vaja lisaks läbida talvine etapp malevas või väeosas, kes väljastab SERE A kursuse lõpetamist tõendava tunnistuse.

 
Kursusega seonduv teave Renell KAELEP kontakt: renell.kaelepkaitseliit.ee