Teksti suurus:
A A A

Pataljoni staabikursus Kaitseliidus

Kestvus: 07.02.2020 - 27.09.2020
Põhieesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri- ja allohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning pataljoniülema otsuse vastuvõtmise toetamisel sõjaajal.

Kursuse ained läbitakse moodulitena (I-VI moodulit) ning iga aine läbimine on eelduseks järgnevale. Kursus koosneb iseseisvast tööst, klassitundidest, seminaridest, grupitöödest ja lõpuharjutusest. Klassitunnid/seminarid ja grupitööd/harjutused Kursuslasele pandud staabiohvitseri funktsiooni täitmine pataljoni staabi koosseisus. viiakse läbi õppeklassides ning lõpuharjutus KVÜÕA matkekeskuses.

Kursuse nädalavahetused: 
(1) 07.–09.02.2020 Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
(2) 28.02.–01.03.2020 Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
(3) 22.–24.05.2020 Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
(4) 12.–16.06.2020 Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
(5) 28.–30.08.2020 Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik
(6) 11.–13.09.2020 Tartu maleva õppe- ja tagalakeskus, Lehola tn 1, Tartu linn
(7) 25.–27.09.2020 KVA matkekeskus, Puiestee 110, Tartu linn
 
Kursusega seonduv teave Eero Tepp 717 9368, eero.teppkaitseliit.ee