Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 2

Sihtgrupp
Vabatahtlikud Teenistujad
 • Malevkonnapealik
 • Kompaniipealik, pealiku abi
 • Rühmapealik
 • Rühmapealiku abi
 • Naiskodukaitse ringkonna/ jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht
 • Kõik
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul kompetentsemad juhid, kes lähtudes inimesekeskset juhtimisest aitavad teadlikult kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele.
 
Sisu ja maht
Ainemoodulid Kaugõpe Statsionaarõpe
1. Inimesekeskse juhtimise tegevused - 19
2. Juhtimisülesannete järgne analüüs - 11
Kokku: 30 akadeemilist tundi
 
Kursuslased saavad isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise järgnevatest tegevustest:
 • koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • probleemilahendusmudeli rakendamine;
 • mediatsiooni ehk konflikti lahendamise juhtimine;
 • arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • meeskonnarollide osatähtsuse mõistmine efektiivses meeskonnatöös.
 
Kursuslasele esitatavad nõuded.
Kursuslane on läbinud kursuse Juhtimine praktikas 1.
Kursuslane omab soovituslikult jaosuuruse üksuse juhtimise kogemust.
 
Läbiviimise põhimõtted.
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit