Teksti suurus:
A A A

Juhtimine praktikas 2

Kestvus: 04.06.2021 - 06.06.2021
Õppuril areneb suutlikkus juhtida inimesi eesmärgipäraselt, rakendades ülesannete täitmisel juhtimisfunktsioone ning probleemilahendamise, lepitamise ja meeskonna arendamise mudeleid. 

JUP 2 kursus viiakse läbi kontaktõppes. Kursus on üles ehitatud teemamoodulitena. 
Kursus viiakse läbi kogemusõppe põhimõtteid järgides ning selles on kandev roll enesevastandamise meetodil ülesehitatud aruteludel (treening). 
Suur osa õppetööst toimub kursusel väikestes gruppides (4-6 inimest) praktiliste harjutustena, kus määratud õppur juhib gruppi probleemülesande lahendamisel. Iga õppur saab gruppi juhtida vähemalt ühe korra kursuse jooksul. Ülesande täitmisele järgnevad arutelud (treening) ja seminar (pleenum), kus käsitletavas teemas saadud kogemused õppurite ning koolitaja treenerite koostöös seotakse juhtimisteooriaga ja üldistatakse. Kursuse ülesehitus ergutab õppureid võtma initsiatiivi ja tegutsema süsteemselt. 
JUP 2 kursus on soovituslik läbida mitte hiljem kui enne järgmisele sõjaväelise juhtimise tasemekursusele õppima asumist. 
Kursusel on kuni 24 kohta, neist 14 kohta on broneeritud Kaitseliidu kooli sõjaväelise õppesuuna tasemekurstel (RVAK, ROK) käesoleval õppeaasta kursuslastele. Kandideerimisele avatud vabu kohti on 10. 
Kursusega seonduv teave Taive SAAR'elt telefonil 5383 4492 või kirja teel taive.saarkaitseliit.ee