Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus I (meeskonnatöö loome)

Üldeesmärk
Toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist keskendumisega, kolmest tegevusliinist, „moraalse“ suunale, kus juhtidele luuakse võimalused vabatahtlikku kaasava ja väärtustava juhtimisstiili võtete omandamiseks meeskonna loomise- ja motiveerimisviiside rakendamise kaudu.

Õpiväljundid
Kursuslane saab isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise iseendast juhina ning arendab vilumust järgnevas:
• süvajuhtimise põhimõtete rakendamine;
• efektiivse kommunikatsiooni kasutamine;
• motivatsiooni mõjutavate tingimuste välja selgitamine;
• nõuete, ootuste, väärtuste ja hoiakute teadvustamine;
• sotsiaalsete (grupi)protsesside vaatlemine ja analüüsimine;
• enese väljendamine ja kaaslaste tegevuse interpreteerimine;
• grupiprotsesside juhtimine koostööfaasi saavutamiseks.

Sisu ja maht
Teemad  Kaugõpe Statsionaarõpe
 Klassiõpe  Väliharjutus
1. Juhi käitumine ja (süva)juhtimise elemendid - 49 -
2. Ülesannetejärgne meeskonnatöö analüüs - 11 -
Kokku 60 akadeemilist tundi

 
Läbiviimine
Juhtimiskursus I viiakse läbi viiepäevase statsionaarõppena. Soovitatav kursuslaste arv on kuni 21. Enamus õppetööst toimub 5-7 liikmelistes gruppides. Ainekursuse läbiviimise aluseks on metoodiline juhend.

Täpsem info õppekavas ja kursuste kalendris.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit