Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus I (meeskonnatöö loome)

Sihtgrupp
Vabatahtlikud Teenistujad
 • Malevkonnapealik
 • Kompaniipealik, -abi
 • Rühmapealik,- abi
 • Naiskodukaitse ringkonna/ jaoskonna esinaine, aseesinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht
 • Malevate ja  eriorganisatsioonide kollegiaalsete organite liikmed
 • Peastaabi osakonna ülem, jaoskonna ülem
 • Malevapealik
 • Staabiülem
 • Väljaõppeinstruktor
 • Naiskodukaitse instruktor ja noorteinstruktor
 • Personalitöötaja
 • Referent
 
Üldeesmärk
Kursus aitab läbi õppeprotsessis saadud kogemuste mõista sotsiaalsete oskuste tähtsust juhtimisel. Arendab nii teadlikkust iseendast juhina kui meeskonna koostoimimise oskusi, mille tulemusena paraneb organisatsiooni juhtimine kõikidel tasanditel.
 
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
Kommunikatsiooniprobleemid ja nende põhjused - 4
Efektiivse kommunikatsiooni eeldused - 5
Individuaalsed toimimistingimused ja nende tähtsus töötingimuste loomisel - 6
Motivatsiooni ja sotsiaalpsühholoogilisi suhteid grupis mõjutavad tegurid - 6
Ootused juhi rollile ning nende tähendus koostööle organisatsioonis - 6
Arusaamine inimolemusest ning juhi suhtumisest tulenevad käitumisviisid organisatsioonis - 7
Juhtimisalased eeldused inimressursi optimaalseks rakendamiseks - 7
Grupiprotsessid ja rollid grupis - 8
Juhtimisharjutused - 11
Kursuse kogumaht: 60 akadeemilist tundi
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidus.
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursus toimub viiepäevase statsionaarõppena. Enamus õppetööst toimub 5-7 liikmelistes gruppides, kus lahendatakse erinevaid ülesandeid ning seejärel analüüsitakse saadud meeskonnatöö kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.

Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit