Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus I

Kestvus: 05.08.2020 - 09.08.2020
Juhtimiskursus I viiakse läbi viiepäevase (kolmapäevast pühapäevani) statsionaarõppena. Soovitatav kursuslaste arv on kuni 21. Enamus õppetööst toimub 5-7 liikmelistes gruppides. 
Kursusel käsitletavad alateemad seotakse juhtumiõppega, saadud kogemusi arutletakse ja üldistatakse ühiselt. Gruppides lahendatakse erinevaid ülesandeid, rakendades kursuslasi kordamööda vaatlejana. Ülesande lahendamist analüüsitakse. Grupi õpetaja sekkub grupi ja töökliima kujunemisesse vähe, kuid suunab ja juhendab vajadusel. Ülesannete lahendamisele järgneval pleenumil üldistatakse saadud teadmised ja kogemused ning seotakse tervikuks.
Kursuse läbiviimisel järgitakse kogemusõppe põhimõtteid ja kasutatakse õppijakeskseid meetodeid. Kursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma initsiatiivi, tegutsema süsteemselt ja ühtse meeskonnana. Läbi saadud meeskonnatöökogemuse areneb teadlik eneseteostus ja vastutustunne, koostööoskus uudsetes situatsioonides ning mõistmine, et inimesed on loomult erinevad. Läbi analüüsi, reflekteerides iseenda käitumist, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi.
Kursusega seonduv teave Taive SAAR'elt telefonilt 5383 4492 (lühinr 59 363) või kirja teel taive.saarkaitseliit.ee