Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus II

Kestvus: 01.10.2020 - 04.10.2020
Kursuse statsionaarõpe kestab neli päeva. Õpe toimub grupitööna, mille raames grupiliikmed juhivad erinevates etappides tööd probleemi lahenduse suunas. Juhtimiskursus II kestab neli päeva. Neljapäeva hommikust pühapäeva pärastlõunani. Soovituslik kursuslaste arv on 14-21.  
Enamus õppetööst toimub kuni 7-liikmelistes gruppides, kus lahendatakse tõstatatud probleeme kasutades probleemilahendusmudelit. Iga grupiliige saab võimaluse juhtida gruppi vähemalt ühel korral. Ülesannete järgselt analüüsitakse saadud juhtimise ja meeskonnatöö kogemust. Juhtimisalaseid teooriaid käsitletakse pleenumitel. 
Ainekursusel järgitakse kogemusõppe põhimõtteid ja kasutatakse õppijakeskseid meetodeid. Ainekursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma initsiatiivi, tegutsema süsteemselt ja oma 

 
 
Kursusega seonduvat teavet annab kursuseülem Taive SAAR,  telefonil 5383 4492 (lühinr 59 363) või kirja teel taive.saarkaitseliit.ee