Teksti suurus:
A A A

Juhtimiskursus II (probleemilahendus)

Sihtgrupp
Vabatahtlikud Teenistujad
 • Malevkonnapealik
 • Kompaniipealik, -abi
 • Rühmapealik, - abi
 • Naiskodukaitse ringkonna/ jaoskonna esinaine, aseesinaine
 • Naiskodukaitse erialagrupi juht
 • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht
 • Malevate ja eriorganisatsioonide kollegiaalsete organite liikmed
 • Peastaabi osakonna ja jaoskonna ülem
 • Malevapealik
 • Staabiülem
 • Väljaõppeülem
 • Väljaõppeinstruktor
 • Naiskodukaitse ja noorteinstruktor
 • Personalitöötaja
 • Teenistujad, kes osalevad või juhivad arenduskoosolekuid
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidus juhid, kes on võimelised meeskonda kaasates lahendama probleeme ning juhtima arenduskoosolekuid. Lisaks areneb kursuslasel kõikide tegevuste käigus kursuslaste sotsiaalne pädevus ning analüüsivõime.
 
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
Probleemianalüüs - 10
Tööprotseduurid - 10
Juhtimine - 15
Protseduuri- ja protsessianalüüs - 15
Kursuse kogumaht: 50 akadeemilist tundi
 
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslasel on keskharidus ning  on läbinud soovitavalt Juhtimiskursus I.
Kursuslasel on eelnev üksuse või meeskonna juhtimise kogemus.
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursuse statsionaarõpe kestab neli päeva. Õpe toimub grupitööna, mille raames grupiliikmed juhivad erinevates etappides tööd probleemi lahenduse suunas.
 
Millal kursus toimub ja millal saab registreeruda vaata siit