Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu kool

Kaitseliidu kool on 2001. aastast tegutsev Raplamaal Alu mõisas asuv kool, mis valdavalt tegeleb Kaitseliidu vabatahtlikele ja teenistujatele juhtimisalase ja õpetajakoolituse läbiviimisega. Kaitseliidu kool on mitteformaalne haridusasutus, mis tähendab seda, et koolis saab end täiendamas käia ja palju juurde õppida, aga formaalset haridust, nagu nt kesk- või kõrgharidust, sealt ei saa. Hoolimata sellest, et ollakse sisekoolituskeskus satub Kaitseliidu kooli aegajalt ikka ka heade koostööpartnerite esindajaid – kaitseväelasi, kiirabitöötajaid, politseinikke jne. Kaitseliidu kool on populaarne ja hinnatud ka väljaspool Kaitseliitu.
 
Kaitseliidu koolis on kaks õppesuunda: sõjaväelise juhtimise õppesuund ja inimressursi arendamise õppesuund. Lisaks õppesuundadele tegutseb alates 2014. aastast Kaitseliidu koolis  teadmus- ja arendusjaoskond, mille põhiülesanneteks on individuaalse väljaõppealase teabe kogumine, õppekavade ja õppevara tootmine, struktuuriüksuste õppetöö alane  toetamine ning e-õppe algatamine ja toetamine Kaitseliidus.
 
Sõjaväelise juhtimise õppesuuna kursustel käivad kogemusi saamas need mehed ja naised, kes kas juba on, või on planeeritud määrata ametikohale allüksuse juhtkonnas ning kes soovivad oma ametis edukalt hakkama saamiseks omandada vajalikke oskusi ja auastet. Läbi aasta kestvad pikad tasemekursused lõppevad suure enese proovilepanekuga integreeritud lõpuharjutusel „Kotkalend“, kus tulevased erinevate tasemete juhid tõestavad üheskoos reaalseid üksuseid juhtides, mida nad aasta jooksul õppinud on. Nii lendavadki „Kotkalennuga“ Kaitseliidu koolist välja kompanii pealikud ja veeblid, rühmapealikud ja rühma vanemad ning jaopealikud. Veel on Kaitseliidu koolis võimalik saada sertifitseeritud laskeinstruktoriks ja osaleda erinevatel täiendkursustel.
 
Inimressursi juhtimise õppesuuna koolitused annavad osalejatele võimaluse arendada endas juhi ja õpetaja kompetentse. Erinevate juhtimiskursuste vahel saab valida endale sobiva või järgemööda kõik juhtimiskursused läbi käia. Nii saab Kaitseliidu kooli juhtimiskursustel enda teadmisi täiendada nt inimesele orienteeritud ja ülesandekeskses juhtimises, meeskonnatöö loomes, probleemilahenduses ja oma üksusele arengukava kirjutamises.
Olles hea erialaspetsialist võib sageli puudu jääda õpetamisoskustest, ka neid saab Kaitseliidu koolis arendada. Instruktorikursustel õpetatakse aastas välja mitmeid kümneid värskeid koolitajaid, kes lähevad oma oskusi kodumalevatesse praktiseerima. Silmapaistvalt head instruktorid, loomulikult kui neil ka endal vastav soov on, kutsutakse kooli tagasi, et oma oskusi veelgi arendada Instruktori treenerikursusel, et olla sealt edasi juba ise võimelised uusi instruktoreid koolitama ja toetama.
Igal juhil ja instruktoril on vaja oskust avalikult esineda, suurendamaks tõenäosust, et juhtimine ja õpetamine sujuvad nii nagu instruktor või juht seda ette on kujutanud, mitte ei takerdu oskamatusse või hirmu ennast suurele hulgale inimestele arusaadavaks teha. Seetõttu on Kaitseliidu koolis ka avaliku esinemise kursused, kus saab värisevaid jalgu taltsutada ja oma hirmudele silma vaadata.
 
Teadmus- ja arendusjaoskonna kanda on Väljaõppetehnoloogia kursus, mille käigus omandatakse oskus lugeda ja välja töötada õppekava. Lisaväärtusena tehakse kursuse käigus ära suur analüüs ja mõtlemistöö ning valmivad hiljem reaalselt kasutusele võetavad õppekavad. Lisaks kompab jaoskond pinda, et e-õppega sugugi mitte harjunud Kaitseliidus veebipõhise õppe kasutamist algatada ja juurutada. Algust on tehtud esimeste e-kursustega ja esimeste e-instruktorite koolitamisega.Toredad kursused küll, aga võib ikkagi tekkida küsimus, mis selles Kaitseliidu koolis nii erilist on, et sinna peaks õppima minema. Ühest vastust sellele küsimusele on pea võimatu anda, seda peab kord koolis käinuna olema ise tundnud. Kaitseliidu kooli kursustel on eriline õhkkond, arvatavasti on see vaba tahte aura, sest Kaitseliidu kooli õppurid on valdavalt vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja noortejuhid, kes täiesti oma vabast tahtest oma vabal ajal õppima tulevad. Loomulikult on vahe sees, kas olla sunnitud õppima või õppida sisemisest tungist koos teiste sama särasilmsete ja motiveeritud inimestega. Kaitseliidu kooli kursustelt leitakse endale tuttavad ja sõbrad teistest malevatest ning teistest Eesti nurkadest, vahel isegi tulevased abikaasad.

Kaitseliidu kool paistab Kaitseliidus  ja Kaitseväes silma ka oma kaasaegse lähenemise poolest õppimisele. Seal ei eeldata, et instruktor on ilmtingimata klassis kõige targem ja õppija kohus on ainult kuulata. Kaitseliidu kool suhtub oma õppijatesse kui intelligentsetesse ja erinevate kogemustega inimestesse, kelle teadmisi ja oskusi saab kooli kursustel suurepäraselt parima praktika loomisel ära kasutada. Kaitseliidu kooli õppijad suunatakse mõtlema ja rääkima. Teistmoodi õppimist ette kujutavale inimesele võib algul tunduda, et Kaitseliidu koolis on asjad pisut tagurpidi või isegi pea peal, aga sellega harjutakse kiiresti ning enamusele hakkab läbi kogemuse, koostöö ja mõtlemise õppimine väga meeldima.

Muidugi ei saa mainimata jätta oma ala spetsialistidest koolitajaid ja võimalusi, mida Kaitseliidu kooli kursustel osalemine avab. Kõigile, kes tahavad Kaitseliidus midagi ära teha, midagi saavutada, millegagi hakkama saada, aga teadmisi on vajaka, on Kaitseliidu kooli uksed alati lahti. Suuremate teadmiste ja kogemustega on hoopis kindlam oma üksust juhtida või teistele vabatahtlikele tunde läbi viia. Suuremate teadmistega saab teha suuremaid asju. Suuremad kogemused kasvatavad soovi minna juba järgmisele kursusele ja sealt edasi ja veel edasi. Ei saagi öelda, et sellel õppimisel oleks kusagil piir, sest Kaitseliidu kool on paindlik ja pidevalt arenev süsteem, mis reageerib tekkivale vajadusele. Kus on vajadus, seal sünnib uus kursus või täiendõpe. Ent selleks, et Kaitseliidu kooli olemust siiski täielikult mõista, peab seal õppimist ise kogema.
Tere tulemast!