Teksti suurus:
A A A

Kapten Heigo Vija käis USA-s väärtuslikke kogemusi saamas

08.08.2022
Kaitseliidu kooli instruktor-koolitaja ja SERE koordinaator kapten Heigo Vija teenistuskoht oli juulikuus MREP* vahetusprogrammi raames USA armee Louisiana Rahvuskaardi 256. brigaadi 2. pataljoni B kompanii koosseisus Fort Knop-is ja Camp Beauregard-is.  MREP-i raames peab Heigo kõige olulisemaks, et talle võimaldati koostöö- ja praktiseerimiskogemust alates pataljoni planeerimise ja missioonianalüüsi protsessist, kergejalaväe kompanii juhtimisest ja ühistest tegemistest lahingpioneeridega kuni üksikvõitlejale kehtestatud uute laskekvalifikatsiooninormide täitmiseni taktikalisel laskerajal. Lisaks oli  huvitav kogemus osalemine pataljoni teenindustoetuse allüksuse juures alates laskemoona veost, väliköögist kuni tehnika evakuatsioonini lahinguväljalt. Omapoolse tegevusena  viis Heigo rahvuskaardi tellimusel pataljoni luurerühmale ja kahele kompaniile kolme päeva jooksul läbi viis improviseeritud SERE demo klassi võttes aluseks USA relvajõudude sõjaväelaste käitumiskoodeksi lahinguväljal. USA Rahvuskaardi liikmed on sarnaselt Eesti Kaitseliidu liikmetega kõrgelt motiveeritud võitlejad, kes annavad USA armeele edasi omapoolsed tsiviilelu oskused ja teadmised. Heigo Vija vahetusena Louisianast viibis MREP vahetuse raames rahvusvahelisel ühisõppusel SIIL  1. leitnant John Lombardo, tutvudes Eesti kaitseväe taktika ja protseduuridega.

*MREP on NATO kaitseväelaste rahvusvaheline vahetusprogramm, mis aitab arendada kaitseväelaste kultuurilist üksteisemõistmist, piirkondlikku asjatundlikkust, keeleoskust ja koostegevusvõimet. Riikide kaitseväelased kasutavad seda juhtide arendusprogrammi, et laiendada oma väljaõppevõimalusi, parandada partnerite mõistmist, jagada ja kasutada parimaid praktikaid, mis võivad mõjutada kahe- ja mitmepoolset koostegevusvõimet, suurendades samal ajal nende töö- ja suhtlemisvõimet vastuvõtva riigi sõjaväelastega.

Fotod: Louisiana National Guard
Pildimeenutus: