Teksti suurus:
A A A

Koolitaja treeneri kursus

Sihtgrupp
Kaitseliidu kooli Inimressursi arendamise õppesuuna kursustel soovituse saanud vabatahtlikud, lepingulised töötajad ja tegevväelased.

Eesmärk
Kursuse läbiviimisega võimendatakse organisatsioonisisest suutlikkust viia läbi mitmekesisemat ja ajakohasemat väljaõpet, suurendades koolitaja treenerite arvu, kes hoiakuliselt loovad õppimist soodustava keskkonna ning mõistavad tagasiside ja koolitaja enesearengu toetamise tähtsust.

Õpiväljund
Õppur omandab teadmised ja oskused järgnevas:
* koolitaja ettevalmistustöö analüüsimine;
* koolitaja tegevuse jälgimise ettevalmistamine;
* nõuetekohase treeningu keskkonna ettevalmistamine;
 * koolitaja ja õppurite käitumise jälgimine harjutustunnis;
* treenimisvaldkondade analüüsimine ning olulisema väljatoomine;
* videosalvestise kasutamine treeningu läbiviimisel;
* enesevastandamise meetodi kasutamine koolitaja treeningu läbiviimisel;
* treeningumudeli kasutamine;
* õppurite kaasamine koolitaja tegevuse analüüsimisel ja käitumise tagasisidestamisel.

Sisu ja maht     
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
1. Õppemeetodite teemadel harjutustundide ettevalmistamine, Koolitaja algõppekursuse teooria meeldetuletamine. 15
2. Harjutustundide läbiviimine  ja treenimine enesevastandamise meetodil   35
3. Treeneripraktika 20
Kursuse kogumaht: 70 akadeemilist tundi
   

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb iseseisvast tööst, lähiõppest ja praktikast.
Iseseisva töö (elektroonilises keskkonnas) käigus tuletavad õppurid meelde Koolitaja algõppe kursusel õpitut ja valmistavad ette harjutustunnid erinevatest õppemeetoditest, mille kontaktõppe ajal läbi viivad Kontaktõppes on iga kursuslane kolmes rollis – õppur, koolitaja ja koolitaja-treener. Põhisisu on kursuslaste õpetamistundide ja treeningute läbiviimisel ning sooritustele järgnevatel analüüsidel. Sooritusjärgsed analüüsid viiakse läbi enesevastandamise meetodit (sh videotreeningut) kasutades. 

Täpsem info õppekavas ja kursuste kalendris.
Kursuse sisuga seonduv teave: Alar Olup, telefon 717 93 65, e-post alar.olupkaitseliit.ee


Millal kursus toimub aja millal saab registreeruda vaata siit