Teksti suurus:
A A A

Laskeinstruktori kursuse II tase

Kestvus: 30.07.2021 - 22.08.2021
Laskeinstruktori kursuse II taseme nädalavahetused toimuvad
30.07–01.08;
13.–15.08; 
20.–22.08 (vajadusel, vastavalt osalejate arvule). 

Kursuse läbinu on suuteline iseseisvalt läbi viima lahinglaskeharjutusi kuni jao suurusele üksusele. 

Aine koosneb iseseisvast õppest, lähiõppest ja õppepraktikast. 
Iseseisev õpe viiakse osaliselt läbi ümberpööratud klassiruumi põhimõttel, kus õppenädalavahetuse vahelisel ajal kursuslased kavandavad laskeharjutusi, koostades etteantud õppematerjalidest lähtuvalt lahinglaskeharjutuse käsud, loevad õppematerjale ja teevad teisi iseseisvaid ülesandeid. 
Lähiõpe ja harjutus viiakse läbi klassis ja laskekohas. Lähiõppes viiakse läbi ainekavas ettenähtud teooriaõpe, praktiline õpe ning harjutuste ajal lahinglaskeharjutused, kus kursuslased osalevad laskmistel läbiviija ja abiliste rollis. Kursuslane saab harjutuse käigus viia läbi vähemalt ühe lahinglaskeharjutust erinevast relvaliigist.
Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates, Kaitseliidu koolis või Kaitseväe üksustes. Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib õppepraktika juhend. Õppepraktika käigus on vaja sooritada kaks laskmist positiivsele tulemusele. Õppepraktika on vaja sooritada peale lähiõppe lõppu hiljemalt järgmise kalendriaasta jooksul.

Kursusega seonduv teave veebel Ermo Karilaiult kontakt: ermo.karilaidkaitseliit.ee, telefonil  51 980 534 või lühinumbril 59 360