Teksti suurus:
A A A

Manööversõja ja ülesandekeskse juhtimise ning hübriidsõja ja vastase õppe seminar

16.11.2020
30.10.-01.11.2020 toimus Kaitseliidu kooli korraldatud manööversõja ja ülesandekeskse juhtimise ning hübriidsõja ja vastase õppe seminar, eesmärgiga tutvustada Kaitseliidu rolli sõjapidamises – millal, mis tingimustel ja kuidas ning millise vastasega Kaitseliit sõdima hakkab. Samuti, kuidas rakendada manööversõja ja ülesandekeskse juhtimise põhimõtteid Kaitseliidus.
 
Loengud toimusid Kaitseliidu võtmes ja seminaridena. Peamised teemad, mida lühikese aja jooksul käsitleti, olid:
-      Ida-Ukraina konflikt ja õppetunnid.
-      Manööversõja pidamine.
-      Ülesandekeskne juhtimine.
-      Vastase õpe – doktriin ja taktikalise tasandi manööverüksuste võimekus maismaaoperatsioonides.
-      Ülema roll otsuse vastuvõtmise protsessis (OVP), juhtimisel, asukoht lahinguväljal.
-      Hübriidsõjapidamine.
 
Seminarile tagasi vaadates iseloomustas seda lektorite ühtne lähenemine teemade ettekandmisel, liikudes teemasse ajaloolisest aspektist – kuidas maailm on jõudnud olukorda, kus me praegu asume.
 
Kolonel Rebo sidus oma teema väga hästi järeldustega Kaitseliidule ning lisas muid detaile, visioone Kaitseliidu arengutest, varustusest. Esitluses Ida-Ukraina konfliktist ja selle õppetundidest ning Kaitseliidu rollist sõjapidamises sai kinnitust teadmine, et naaberriik kasutab äärmiselt agressiivselt oma luureüksusi ning tema elektroonilise sõja (Electronic Warfare – EW) võimekus, millega tuleb alati arvestada, on märkimisväärne. Kolonel Rebo loeng sisaldas ka huvitavaid detailide vastase väikeüksuste taktikast.
 
Kolonelleitnant Kundla loeng manööversõjapidamisest ja ülesandekeskset juhtimisest oli väga õpetlik. Teadaolevalt annab iga Maakaitse ringkonna ülem käsu malevapealikele, seejärel koostavad malevad ja „rohelised kompaniid“ oma käsud. Ehk igaüks kirjutab sinna sisse manööversõjapidamist ja ülesandekeskset juhtimist niivõrd, kuivõrd on oskust, tahet ja kõrgema ülema raamid seda võimaldavad. Eredalt jäid meelde tsitaadid juhtimisest, nagu „Edukad juhid loovad töökeskkonna ja  , milles alluvad tunnistavad oma vigu ning saavad nendest õppida…“ ja „Te kuulute üksusele, mitte üksus teile…“. Huvitavaks lahendiks kujunes ülema roll OVP-es, juhtimisel ja asukohas lahinguväljal, mis mängiti gruppidena kaardi vahendusel läbi. Selline mõtteharjutus sobis väga hästi oma kohale laupäeva õhtul. Eriti meeldis paljudele arutelu, kus analüüsiti kõigi nelja grupi ideid.
 
Major Kesselmanni loenguteema valik ja lähenemise vaatenurk üllatas osalejaid väga. Räägiti ajaloost ja selle seostest tänapäeva kontekstis, mindi ajaloo sügavusse, kust ja kuidas pärineb ning miks on "punane" vastane täna sellise ettearvamatu käitumisega. Osalejad hakkasid paremini mõistma, kes meie vastane on.

Üldhariv oli ka kpt Raagi loeng hübriidsõjapidamisest, teooriast ja praktikast läbi ajaloo.
Lisatud skeem illustreerib mittesõjaliste meetodite rolli riikidevaheliste konfliktide lahendamisel.

Kokkuvõttes seminari eesmärgid korraldaja hinnangul saavutati ja püstitatud teemade käsitlused täitsid soovitud tulemi.
Pildimeenutus: