Teksti suurus:
A A A

Nooremallohvitseri kursus (jaoülem)

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on tagada kaitseliitlastele esmatasandi sõjaväelise juhtimisalane ettevalmistus täitmaks jaoülema ülesandeid kriisisituatsioonis, reservteenistuses või sõjaajal toetamaks organisatsioonile pandud ülesannete täitmist.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus täita erinevates kaitsvates ja sellega kaasnevates tegevustes jaoülema ülesandeid jalaväerühma koosseisus.

Sisu ja maht
 
       Ained
 
Kaugõpe Lähiõpe
1. Juhtimine praktikas 1 - 30
2. Sõjaväelise juhtimise alused   10
3. Lahingutegevuse juhtimise alused 7 64
4. Lahingutegevuse juhtimine - 66
5. Patrulliõpe - 16
6. Integreeritud lõpuharjutus - 84
7. Instruktoriõpe 10 41
Ained kokku: 17 210
Kursuse kogumaht: 227 akadeemilist tundi
Õppekavale asumise nõuded
 
Ametikoht: Kaitseliidu maleva, küberkaitseüksuse ja Naiskodukaitse tegevliikmed, kes on paigutatud või planeeritud paigutada allohvitseri ametikohale
Formaalharidus: keskharidus (sh omandamisel)
Eelduskursused: TSOBKkl või ajateenistus EKVs
Hoiakud: motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivne ellusuhtumine, valmisolek meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks

Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi kaug- ja lähiõppena.
Aineid läbitakse esitatud järjekorras, kus iga eelmine on eelduseks järgmisele ainele. Kursust on võimalik läbida moodulitena eristades neid järgmiselt:

I moodul          Juhtimine praktikas 1
II moodul         Sõjaväelise juhtimise alused, Lahingutegevuse juhtimise alused
III moodul        Lahingutegevuse juhtimine, luureõpe (jalaväeeriala)
IV moodul       Instruktoriõpe (on eelduseks auastme saamisel)

Moodulid on ajas kestvad ning ülekantavad samataseme väljaõppes.
Lähiõpe toimub 12. nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva pealelõunani ja kõikide kooli integreeritud lõpuharjutusel Kotkalend, mis kestab seitsmel järjestikusel ööpäeval.  Kursusel osalejate arvuks on 15-24 inimest.
Võimalusel viiakse aineid läbi omavahel integreeritult lähtudes taktikalisest situatsioonist (va instruktoriõpe): „Jalaväerühm kaitses“. Kõik tegevused lähtuvad sellest situatsioonist ja on seotud alati vastase ja oma üksustega tagamaks kursuslase arusaama põhimõttest: jagu ei ole lahingus üksi ning et lahingus on alati vastane, kõik mida kasutad kulub ja saab otsa, kõik mida teed, peab teenima kõrgemat eesmärki.

Läbiviija
Kaitseliidu kool