Teksti suurus:
A A A

Pühapäeval algab "Kotkalend"

02.10.2020
Kotkalend 2017
4.-11. oktoobrini 2020 toimub Lääne- ja Harjumaal Kaitseliidu kooli Nooremallohvitseri kursuse hindamisharjutus „Kotkalend 2020“. Harjumaal sirutab kotkas tiibu Paldiskis ja Kloogal, Läänemaal tegutsetakse Risti alevikus ja Piirsalu harjutusalal ning selle lähiümbruses.
„Kotkalend“ toimub Kaitseliidu kooli erinevate kursuste lõpuharjutusena juba üheksandat korda. Sel aastal lõpetavad „Kotkalennul“ oma pea aastased õpingud Nooremallohvitseri kursusel osalejad.

Samuti sooritavad „Kotkalennul“ oma praktika Välikoka kursusel ja Toitlustusmeeskonna juhi kursusel osalejad, kes kogu õppuse koosseisule välikatlas süüa teevad.

Harjutuse eesmärgiks on anda tulevastele jaopealikele võimalikult terviklik pilt nende rollist oma allüksuse juhtimisel. Antud harjutuse raames ka hinnatakse tulevasi nooremallohvitsere erinevate lahingülesannete täitmisel jaoülema rollis. Kokku võtab õppusest osa 100 kaitseliitlast ja kaitseväelast. Harjutuse juht on Kaitseliidu kooli pealik kolonelleitnant Meelis Pernits.
Imitatsioonivahendeid kasutatakse tiheasustusaladel minimaalselt ja öörahu ajal üldse mitte. Transpordivahenditeks on õppusel veoautod ja soomustransportöörid PASI. Kaitseliidu ja Kaitseväe sõidukid liiguvad põhiteedel ning ainult selleks ettenähtud teedel ja sihtidel.

„Kotkalend 2020“ saab edukalt tegutseda tänu kohaliku omavalitsuse juhtide ja kohalike elanike vastutulekule ning toele. Korraldajad paluvad võimalikel huvilistel õppuse tegevusele mitte liiga lähedale tulla ja loodavad inimeste mõistvale suhtumisele.

Kõrget lendu, kotkad!