Teksti suurus:
A A A

Reservohvitseri kursus (kompaniiülem)

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise eesmärgiks luua võimalused kursuslastele omandamaks teadmised ja oskused jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks erinevates lahinguliikides ning kaasnevates tegevustes.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema kompaniiülemana põhilahinguliikides ja kaasnevates tegevustes maakaitse pataljoni koosseisus.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Lahingutegevuse juhtimise alused (Maakaitsepiirkonna ja sinna kuuluva SA allüksuste  põhivõimed ja funktsioonikirjeldused (allüksuste iseloomustus). Lahingkompanii lahingutegevuse alused (nõuded, lahingufunktsioonid, juhtimine, tugevdamine ja toetamine). Taktikaline vastane. Lahingutegevuse alused, struktuurid (pat, rood, rühm). Toetused kõrgemalt üksuselt. Kõrgema üksuse lahinguteenindustoetus. Lahinguteenindustoetus lahingkompaniis. Lahingkompanii lahingutoetus (pioneer, kaudtuli, õhutõrje, tankitõrje). Lahingkompanii lahingutegevuse planeerimise toimingud, raamistik (LPT). 15 61
2. Lahingutegevuse juhtimine (Lahingutegevuse juhtimine ja integreeritud lõpuharjutus (MAPEX, CAX). Lahingkompanii tegevused hoonestatud alal (objekti kaitse, linnalahing koos LPT harjutusega). Lahingkompanii kaasnevad tegevused. Lahingkompanii pealetungivad tegevused (koos LPT harjutusega). Lahingkompanii kaitsvad tegevused (koos LPT harjutusega).) 15 126
Integreeritud lõpuharjutus - 112
Ained kokku: 30 299
Kursuse kogumaht: 342 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded:
 
Ametikoht: vastavalt määratletud sihtgrupile
Formaalharidus: keskharidus (sh omandamisel)
Kursusel osalemise eeltingimused: ROKkl (R) õppekava või muu samad õpiväljundid andnud kursuse läbimine
Hoiakud motiveeritud, aktiivne, lojaalne ja aus

Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi kaug- ja lähiõppena.
Aineid läbitakse esitatud järjekorras, kus iga eelmine on eelduseks järgmisele ainele. Õppeaine jooksul toimub kuus LPT harjutust: üks rännakuharjutus, üks paiknemisharjutus,  üks rünnakuharjutus, üks kaitseharjutust, üks kaitseharjutust hoonestatud alal, üks viivitusharjutus. Iga harjutuse vältel toimuv LPT on jaotatud etappideks (eelkäsu andmine, põhiülesande analüüs, tegurite analüüs jne). Igas etapis toimub iseseisev töö individuaalse sooritusena mille töö tulemused esitatakse suulise esitlusena ja kirjalikult. Kõik harjutused lõppevad mõõdetava viie punkti käsu käsuga ja sõjamänguga va viivitusharjutus, mis algab MAPEX´iga ja lõppeb KVÜÕA matkekeskuses CAX´iga.
Lähiõpe toimub 9. nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva pealelõunani. ROK (kompaniiülem)  lõppeb koos kõikide teiste kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna 2015. aasta tasemekursuste integreeritud lõpuharjutusega ja kestab seitsmel järjestikusel ööpäeval. 

Korraldaja
Kaitseliidu Kool