Teksti suurus:
A A A

Reservohvitseri kursus (rühmaülem)

Sihtgrupp
Kaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud Kaitseliidu tegevliikmed ja partnerite samaväärsed liikmed.

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on luua kaitseliitlastele ja partnerorganisatsiooni liikmetele tingimused omandamaks teadmisi ja oskusi rühmaülema ülesannete täitmiseks rahuajal, kriisisituatsioonis või sõjaajal, toetamaks seeläbi organisatsioonile pandud ülesannete täitmist.

Taotletav pädevus
SVA ohvitser I (O1R)

Sisu ja maht 
ÕPPEAINE MOODULID JA ERIALAD MOODULI MAHT
Moodul 1. Baaskursuse moodul 200
Moodul 2. Spetsialiseerumismoodul 120
Eriala    2.1. Jalaväe eriala 120
Eriala    2.2. Hajutatud lahingutegevuse eriala (HLT) 120
Eriala    2.3. Sisejulgeoleku eriala 120
Kursuse kogumaht 320 akadeemilist tundi

Läbiviimine
Kursus viiakse läbi lähi- ja kaugõppes. Kursuse lähiõppe osa viiakse läbi nädalavahetustel reede õhtust pühapäeva pealelõunani 10 õppenädalavahetuse ja 7-päevase hindamisharjutusega. Lähiõppes on kursuse läbiviimiseks vaja õppeklassi ja maastikku.

Kursusel osalejate soovituslik arv on 15-30.

Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht Kaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud Kaitseliidu tegevliikmed
Formaalharidus Kursuslane on soovitavalt kõrg-, aga vähemalt keskharidusega.
Eelduskursused  Läbitud on vähemalt nooremallohvitseride kursus või sama taseme väljaõpe kaitseväes.
Muud eeldused  Eesti kodanik ja soovitavalt teenistus jaopealikuna vähemalt 2 aastat ja VÜT2 läbimine.

Hindamine
Mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt ja 7-päevase hindamisharjutuse käigus.

Õppekava lõpetamise tingimused
Kursuse lõpetamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt 90% õppeaine tundidest ja sooritada positiivsele tulemusele kõik praktilised tööd ja arvestused.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Omandatav kvalifikatsioon
Õppekava täies mahus läbimine vastab ohvitser I astmele (O1R) Eesti Kaitseväes.

Antav auaste
Kursuse läbimine on eelduseks lipniku auastmele esitamiseks.

Rohkem infot õppekavas ja kursuste kalendris.