Teksti suurus:
A A A

Reservohvitseri kursus (rühmaülem)

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on luua kaitseliitlastele tingimused omandamaks teadmisi ja oskusi rühmaülema ülesannete täitmiseks  kriisisituatsioonis, reservteenistuses või sõjaajal, toetamaks seeläbi organisatsioonile pandud ülesannete täitmist.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus täita kaitsvates ja ründavates ning nendega kaasnevates tegevustes rühmaülema ülesandeid maakaitse lahingukompanii koosseisus.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Juhtimine praktikas 2 - 30
2. Lahingutegevuse juhtimise alused 19 124
3. Lahingutegevuse juhtimine 8 87
4. Integreeritud lõpuharjutus - 86
5. Instruktoriõpe 2 Drill - 21
Ained kokku: 27 348
Kursuse kogumaht: 375 akadeemilist tundi
 

Õppekavale asumise nõuded:

 
Ametikoht: vastavalt määratletud sihtgrupile
Formaalharidus: keskharidus (sh omandamisel)
Eelduskursused: NAKkl või muu samaväärse pädevuse andnud koolitus
Hoiakud: motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivne ellusuhtumine, valmisolek meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks
Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi kaug- ja lähiõppena.
Aineid läbitakse esitatud järjekorras, kus iga eelmine on eelduseks järgmisele ainele. Kursust on võimalik läbida moodulitena eristades neid järgmiselt:

I moodul          Juhtimine praktikas 2
II moodul         Lahingutegevuse juhtimise alused ja Lahingutegevuse juhtimine
III moodul        Instruktoriõpe 2

Moodulid on ajas kestvad ning ülekantavad samataseme väljaõppes.
Lähiõpe toimub 11. nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva pealelõunani ja kõikide kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna tasemekursuste integreeritud lõpuharjutusel, mis kestab seitsmel järjestikusel ööpäeval.  Kursusel osalejate arvuks on 10-24 inimest.
Aineid viiakse läbi omavahel integreeritult, lähtudes taktikalisest situatsioonist (va Juhtimine praktikas 2 ning  instruktoriõpe 2 Drill): „Jalaväekompanii kaitses“. Kõik tegevused on seotakse alati vastase ja oma üksustega tagamaks kursuslase arusaama põhimõttest: rühm ei ole lahingus üksi ning et lahingus on alati vastane. Kõik mida kasutad kulub ja saab otsa, kõik mida teed, peab teenima kõrgemat eesmärki.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool