Teksti suurus:
A A A

Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel)

Sihtgrupp
Kompaniiveebli ametikohal teenivad või ametikohale planeeritud kaitseliitlased. 

Üldeesmärk

Kursuse eesmärk on anda kaitseliitlastele kompaniiveebli ametikohale vastav ettevalmistus teenistuseks Kaitseliidus ühtlustamaks kompaniiveeblite väljaõppetaset. 

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus täita kompaniiveebli ülesandeid kompanii koosseisus Kaitseliidu õppestruktuurides.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Statsionaarõpe
Jalaväekompanii taktika - 80
Jalaväekompanii tagalateenistus - 90
KV ja KL seadusandlus ja tagala-alane dokumentatsioon - 10
Reservaeg - 8
Ained kokku: 188 tundi
Lõpuharjutus ”Kotkalend” 96 tundi
Kursuse kogumaht: 284 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht  Planeeritud kompaniveebli ametikohale või on kompaniiveebli ametikohal
Formaalharidus   Keskharidus
Eelduskursused   Reserv Vanemallohvitseri Kursus Kaitseliidus (RVAKkl) või   Vanemallohvitseri Baaskursus KVÜÕA Lahingukoolis (VABK) 
Hoiakud  Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega,   valmisolek meeskonnatööks ja teenimiseks üksuses
Isikuomadused  Kohusetundlik, hea pingetaluvusega, hea tehnilise taibuga ja hea   organiseerimisvõimega
Lisaeeldused  Eelnev teenistus rühmavanemana minimaalselt viis aastat,   vanemallohvitseri auastmes, vanus 28-50 aastat

Läbiviimise tingimused
Kursuse läbiviimine eeldab kompetentsete instruktorite olemasolu! Instruktorile esitatavad tasemenõuded:
1. Sõjalise väljaõppe tase - ohvitser I-II
2. Sõjalise väljaõppe tase - allohvitser III-IV
3. Erialaohvitser või -allohvitser

Kursusele pääsemiseks korraldatakse vastuvõtukatsed.

Hindamine
Hindamine on mitteeristav.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisadega.

Täpsem info õppekavas ja kursuste kalendris.