Teksti suurus:
A A A

Reservvanemallohvitseri kursus (kompaniiveebel)

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on anda kaitseliitlastele kompaniiveebli ametikohale vastav ettevalmistus teenistuseks Kaitseliidus ühtlustamaks kompaniiveeblite väljaõppetaset.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus täita kompaniiveebli ülesandeid kompanii koosseisus Kaitseliidu õppestruktuurides.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Statsionaarõpe
Jalaväekompanii taktika - 80
Jalaväekompanii tagalateenistus - 90
KV ja KL seadusandlus ja tagala-alane dokumentatsioon - 10
Reservaeg - 8
Ained kokku: 188 tundi
Lõpuharjutus ”Kotkalend” 96 tundi
Kursuse kogumaht: 284 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded
 
Ametikoht: Planeeritud kompaniiveebli ametikohale või on kompaniiveebli ametikohal
Formaalharidus: Keskharidus
Eelduskursused: Reserv Vanemallohvitseri Kursus Kaitseliidus (RVAKkl) või Vanemallohvitseri Baaskursus KVÜÕA Lahingukoolis (VABK)
Hoiakud: Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, valmisolek meeskonnatööks ja teenimiseks üksuses
Isikuomadused: Kohusetundlik, hea pingetaluvusega, hea tehnilise taibuga ja hea organiseerimisvõimega
Lisaeeldused: Eelnev teenistus rühmavanemana minimaalselt viis aastat, vanemallohvitseri auastmes, vanus 28-50 aastat
 
Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi statsionaarõppena üheksal nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva pärastlõunani  (kokku 180 akadeemilist tundi).
Ained läbitakse esitatud järjekorras, kus iga eelmise aine õpiväljundite omandamine on eelduseks järgmisele ainele. Ainete läbiviimisel tuleb juhinduda täielikest lahingu planeerimise toimingutest ja kasutada tabelvarustuses ettenähtud varustuselemente.
Kursuse praktiline lõpuharjutus toimub KL kooli lõpuharjutusel „Kotkalend“ (96 tundi). Kursusel osalejate arvuks on minimaalaselt 8 ja maksimaalselt 15 inimest.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool