Teksti suurus:
A A A

Reservvanemallohvitseri kursus (rühmavanem)

Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on luua kaitseliitlastele tingimused pädevuste omandamiseks, täitmaks jalaväerühma  rühmavanema ülesandeid kriisisituatsioonis, reservteenistuses või sõjaajal toetamaks seeläbi organisatsioonile pandud maakaitse ülesande täitmist.

Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline täitma erinevates lahinguliikides ning nendega kaasnevates tegevustes jalaväerühma vanema ülesandeid ja haldama jalaväerühma.

Sisu ja maht
Ained Kaugõpe Lähiõpe
1. Juhtimine praktikas 2 - 30
2. Jalaväerühma lahingutegevuse alused 19 124
3. Jalaväerühma lahinguteeninduse ja -toetuse planeerimine ja juhtimine 8
87
4. Integreeritud lõpuharjutus „KOTKALEND“ - 86
5. Instruktoriõpe 2 Drill - 21
Ained kokku: 27 348
Kursuse kogumaht: 375 akadeemilist tundi
 
Õppekavale asumise nõuded
 
Ametikoht: vastavalt määratletud sihtgrupile
Formaalharidus: keskharidus (sh omandamisel)
Eelduskursused: Läbitud täismahus NAKkl õppekava;
Kaitseliidus jao/grupi 2-aastane juhtimiskogemus
Hoiakud: motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivne ellusuhtumine, valmisolek meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks

Läbiviimise põhimõtted

Kursus viiakse läbi kaug- ja lähiõppena.
Lähiõpe toimub 11. nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva pealelõunani ja kõikide kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna tasemekursuste integreeritud lõpuharjutusel, mis kestab seitsmel järjestikusel ööpäeval.  Kursusel osalejate arvuks on 10-24 inimest.
Aineid viiakse läbi omavahel integreeritult, lähtudes taktikalisest situatsioonist. Kõik tegevused on seotakse alati vastase ja oma üksustega tagamaks kursuslase arusaama põhimõttest: rühm ei ole lahingus üksi ning et lahingus on alati vastane. Kõik, mida kasutad, kulub ja saab otsa, kõik mida teed, peab teenima kõrgemat eesmärki.
Enne integreeritud lõpuharjutust viiakse läbi rühmaülemate kursusega ühine juhtimisharjutus matkekeskuses.

Korraldaja
Kaitseliidu Kool