Teksti suurus:
A A A

Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus katsed koolis (eelnevalt katsed ringkondades)

Kestvus: 18.09.2021
 
1. Nooremallohvitseri kursuse (jaoülem) katsed viiakse läbi kahes osas 2021. a augusti septembri jooksul Kaitseliidu ringkondades ja Kaitseliidu koolis.
Koolis toimuvad katsed 18. septembril 2021. a.
kell 08:30 PõMKR ja LäMKR
kell 13:00 KiMKR ja LõMKR

2. Kandidaatidele esitatavad nõuded
Ametikoht
(või mille täidab kandidaat peale kursuse edukat lõpetamist) Haridus Eeldus-kursused Lisanõudmised Muud soovituslikud kursused ja kogemused
Jaopealik (-ülem) või muu nooremallohvitseri ametikoht (k.a. planeeritud) kesk SOK (või muu sõduri baaskursus/õpe) jao liikmena praktika vähemalt 2 aastat,

3. Vastuvõtukatsete kirjeldus
Katsed koosnevad kahest osast: esimene osa on sõdurioskuste kontroll, mille viivad läbi ringkonnad ja teine osa on sõdurioskuste kontroll, füüsilised katsed ja vestlus, mille viib läbi kool.
3.1 Sõduri oskuste katse eesmärk on veenduda sõdurioskuste kvaliteedis, mis võimaldab kursuse kandidaadil keskenduda juhtimisvõimekuste arendamisele. 
Ülesanded ja hinnatavad aspektid esimeses osas on:
· Automaatrelva TEST 1 
· Maa-ala tunnimehe kohustused
· Vahemaade määramine/sihtmärgi osutamine
· Moondamine ja varjumine
· Tulekaardi koostamine
· Maastikul orienteerumine (eesmärk saada ülevaade  kursuse kandidaadi orienteerumis oskustest)
Ülesanded ja hinnatavad aspektid teises osas:
· Tuli ja liikumine lahingpaari koosseisus (Va osutamine; info dubleerimine; salvevahetus, ohutu relva käsitlemine, üks jalg maas liikumine)
· Kiirrännak VORM 3 (kinnitatud automaatrelv koos kolme padrunisalvega ning puhastuskomplekt, lahingvest, killuvest, kiiver, põlvekaitsmed, kindad, kaitseprillid)
· Vestlus
3.2 Vestluse eesmärk on kontrollida, et kursusele vastuvõetutel on rahuldav eneseväljendusvõime ja valmisolek õppimiseks. Vestlusel selgitab kandidaat oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ja miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab). Vajadusel (kui tekib konkurents mitme kandidaadi vahel) võib komisjon esitada lisaküsimusi jao relvastuse, juhtimise ja taktika kohta, eesmärgiga selgitada välja kandidaadi potentsiaal tegeliku jaoülemana lahinguolukorras.
Praktiliste tegevuste õppevara
· Sõduri käsiraamat, KVÜÕA Lahingukool Võru, 2015
· Sõjatopograafia kaardilugemine, KVÜÕA Tartu, 2004
· Sõdurioskuste kursuse õppematerjal. KLPS, 2017

4. Hindamine 
Hinnatakse kandidaadi praktilisi ja füüsilisi sooritusi ning viiakse läbi vestlus. Peale esimest vooru peab olema ringkondadel tekkinud pingerida, mille alusel saadetakse kandidaadid 18.09.21 Kaitseliidu kooli katsetele. Kandidaadi tegevustes jälgitakse arendamist vajavaid detaile ning hinnatakse nende mõju kursuse õpieesmärkide saavutamisele ja omandamisraskuse astet. Samuti kontrollitakse hindamisega kandidaadi eneseanalüüsi olemasolu ja selle adekvaatsust, pingetaluvust ja hoiakuid. Kursusele vastuvõtmine toimub tekkinud pingerea alusel.

5. Tagalaalane toetus
Vastuvõtukatsetel osalejatel kanda ilmastikule vastavat välivormi, kaasa võtta KL liikmepilet, kirjutusvahend, pesemisvahendid, tuhandikskaalaga kompass, lahingrakmed, kiiver, täidetud joogiveepudel, maskeerimisvahend (näole ja kätele), kinnitatud automaatrelv koos kolme padrunisalvega ning puhastuskomplekt.
Katsetel osalejate toitlustamise ja pesemisvõimaluse tagab katsete korraldaja. Lõunasöök kella 12:00–13:00-ni

6. Lisa informatsioon
Kaitseliidu ringkonnad esitavad katsete tulemused KL koolile MHK 13. september 2021, mille alusel KL kool koostab NAKkl katsete teise osa. Relva TEST 1 viia läbi ringkondades katsete tegemise käigus ja ka neile, kellel on see eelnevalt tehtud. 
 
 Vastutav: 
Staabiveebel Ivo KASK
Kooliveebel
Tel 717 9380/521 1864
ivo.kaskkaitseliit.ee