Teksti suurus:
A A A

Sõjapidamine talvetingimustes (täienduskursus allüksuste ülematele)

Kestvus: 22.01.2021 - 07.02.2021
Kursuse läbinu on võimeline juhtima, juhendama ja kontrollima oma alluvaid sõjapidamise talviste erisuste osas tagades sellega allüksuse võitlusvõime.

Kursuse läbinu
a)         kasutab soojuse hoidmiseks ja lahinguvõime säilitamiseks KV individuaalvarustust;
b)         teab ja tunneb ära külmast ja niiskusest tekkivaid tervisekahjustusi;
c)         oskab suusatada ja kasutada patrullkelku;
d)         juhib allüksust talvise taktika eripära arvestades;
e)         oskab rajada erinevaid talviseid majutusi.

Kursus viiakse läbi ajavahemikul:
22.–24.01.2021 (I etapp)
05.–07.02.2021 (II etapp)
Kursusega seonduv teave instruktor-koolitaja Renell KAELEP'ilt kontakt: renell.kaelepkaitseliit.ee.