Teksti suurus:
A A A

Staabikursuse viiendal nädalavahetusel teostati maastikuluuret

11.09.2020
 28.08.-30.08.2020 toimus Lõuna-Eesti maastikul Kaitseliidu kooli korraldatud Staabikursuse 5. õppenädalavahetus, eesmärgiga õpetada ja teostada maastikuluuret. Maastikuluure on otsuse vastuvõtmise protsessi osana justkui „minioperatsioon“. Kaardil planeeritud tegevused võivad sageli maastikku nähes muutuda ning selle teadmise sisendamine praktilise sooritusega oligi üks selle õppenädalavahetuse peamine eesmärk.
 
Esmalt viidi kursuslastele läbi teadmiste kontrolli test eelnevatel õppenädalavahetustel õpetatud teemade kohta. Seejärel räägiti maastikuluure vajadusest ja kuidas seda läbi viia. Järgnevalt koostasid kursandid maastikuluureplaanid ning teostasid möödunud õppetsüklites koostatud lahingukäskude järgi reaalsel maastikul lahingupositsioonide luure.
 
Kursuslaste planeeritud täiendavad infonõuded (maastikuluureplaanides) ja maastikul tekkinud küsimused said 8 väljas viibitud tunni jooksul ka vastused lahinguplaanide täiendamiseks. Kui algselt suhtusid kursuslased pika päeva veetmisse maastikul pisut skeptiliselt, siis maastikuluure põhjal tehtud järeldused viisid kõik osalejad arusaamisele selle tegevuse vajalikkusest.
Peale maastikuluuret täiendasid kursuslased lahingukäske ja valmistasid ette ning esitasid taktikalise tagasiside luure tulemustest ja tarvidustest lahingukäskude muutmiseks pataljoni ülematele, kes olid määratud kursuse instruktorkoosseisust.
Käesolev kursus on staabiohvitseri ja -allohvitseri lahingutegevuse planeerimise täiendusõppeks. Staabikursuse põhieesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ja -allohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel. 5. õppenädalavahetuse eesmärgid saavutati ja kursuseülema poolt püstitatud õpiväljundid täideti.
Pildimeenutus: