Teksti suurus:
A A A

Staabiohvitserid saavad koolitarkust

27.01.2022
Kaitseliidu Koolis algas 21. jaanuaril üheksa nädalavahetust vältav Pataljoni staabiohvitseri kursus. Kursus kestab kuni käesoleva aasta oktoobri lõpuni ja annab kursuslastele hulga vajalikke teadmisi.

Eesmärk on luua tingimused, et kursuslased omandaksid teadmised staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldab kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse vastuvõtmisel.

Esimesel õppenädalavahetusel anti kursuslastele ülevaade Eesti laiapõhjalisest riigikaitsest ja selles osalejatest ning Kaitseliidust tervikuna. Vastati küsimusele - Mis on sõda? Ja selgitati sõja muutumist ajas ning konfliktispektrit ja selle arengut.

Laupäevastel loengutel olid teemadeks ülema ja staabi ülim vastutus, paradigmad, lahingureeglid, lisaks kriitiline mõtlemine ja eneseväljendusoskused. Räägiti manööversõja põhimõtetest ja ülesandekesksest juhtimisest ning anti juhtnööre, kuidas orienteeruda erialakirjanduses. Selgitati ülema ja staabi rolle ning käsuõigust. Käsitlemist leidsid alusfunktsioonid, lahingufunktsioonid, lahingutoimingud ning ilmamaa ja taktikaliste maismaategevuste mõisted.

Järgmine õppenädalavahetus on juba kolme nädala pärast ja siis vaatame kuidas mõlema poole „võistkonnad“ sõdivad.