Teksti suurus:
A A A

Pataljoni staabiohvitseri kursus

Sihtgrupp
Tegevväelane või KL tegevliige, kes on määratud või planeeritud staabiohvitseriks pataljoni tasandi SA staapi.

Väljaõppe eesmärk
Õppekava eesmärk on luua tingimused, et kursuslased omandaksid teadmised staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldab kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse vastuvõtmisel.

Sisu ja maht
ÕPPESISU MAHT (akadeemilist tundi)
Lahingtegevuse alused 44
Staabiohvitseri alusoskused pataljoni tasandi staabis tegutsemiseks 27
Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess 120
Lahingutegevuse elluviimise toetamine 80
Aeg varasemate teemade kordamiseks  10
Kursuste kogumaht 271 akadeemilist tundi,
sisaldab 67 tundi iseseisvat tööd

Läbiviimine
Õppetöö viiakse läbi 9 nädalavahetuste tsüklitena ainekavade ja tunniplaanide alusel KLK väljaõppeplaanis määratud aegadel.

Hindamine
Kogu kursus loetakse arvestatuks kui lõpuharjutus staabikoosseisus on läbitud vähemalt hindamiskriteeriumites seatud lävenditele. Hindamised on mitteeristatavad.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse osalenule või lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos hindamislehega. Õppekava mitte täies mahus omandanud kursuslasele väljastatakse tõend läbitud ainetes osalemise kohta.

Täpsem info õppekavas ja kursuste kalendris.