Teksti suurus:
A A A

Täiskasvanute koolituse seaduse mõju

11.04.2018
Kaitseliit on alates 09.05.2016.a sisestatud Eesti hariduse Infosüsteemi, mis tähendab, et Kaitseliit on läbi kooli täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.

Kaitseliidu ülesanne on anda oma liikmetele nii sõjaväelist väljaõpet kui muud koolitust. Mõistagi taotletakse siin kahepoolset kasu, kus ühest küljest luuakse riigile läbi targemate ja osavamate kaitseliitlaste tõhusamat kaitsevõimet, teisest küljest aga panustatakse ka kaitseliitlaste kui kodanike isiksuslikku ja tööalasesse arengusse laiemalt.  Nii on paljud Kaitseliidu koolis arendatavad pädevused, nagu üldjuhtimise- ja õpetamisoskused kindlasti rakendatavad nii Kaitseliidu tegevuses kui ka väljaspool seda.
 
11.03.2015 hakkas kehtima uus täiskasvanute koolituse seadus, mis ühe osana reguleerib täiskasvanute osalemisvõimalusi täienduskoolitustel ning seab nõudeid täienduskoolitusasutuse pidajatele.
Täiskasvanute koolituse seadusest lähtuva tegevuse korraldus avardab kaitseliitlaste  enesetäiendamisvõimalusi kooli kursustel osalemiseks. Nüüd on õigus kokkuleppel tööandjaga taotleda õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduse alusel kooli poolt läbiviidavatel kursustel osalemiseks. See eeldab, et Teie tööandja teab, milline on konkreetse koolituse sisu ja tajub seda kui Teie professionaalsete oskuste arendamise võimalust.
 
Õppepuhkust antakse isikliku taotluse ning õppeasutuse teatise alusel kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.
Tööandja huvidest lähtuva koolituse puhul lähtutakse töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 5 või avaliku teenistuse seaduse §-s 31 sätestatust.
 
Tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse
ajal makstakse töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.
 
Kooli kodulehel (kool.kaitseliit.ee) on avalikustatud kursuste kalender, kursuste lühikirjeldused ja jooksev info selle kohta, millistele kursustele on võimalik läbi oma kodumaleva hetkel registreeruda.  Kodulehel on ka kooli õppetöö korralduse regulatsioonid, õppekavad, koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega ning loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed.
 
Kasutagem siis avanenud seaduslikke teid toetada enesetäiendamise võimalusi nii Eesti riigikaitse kui laiemalt Eesti elu edendamiseks! Täiendavat infot selle teema kohta küsi Kaitseliidu koolist oma kursuseülemalt.
 
Õpetlike kohtumisteni!