Teksti suurus:
A A A

Tasemekursuste õppurid teenisid välja tänu ja tunnistuse

15.10.2019
Aasta õppetegevust, mitu kuud planeerimist, nädal õppuse läbiviimist, nädalavahetus intensiivset praktilist kokku harjutamist maastikul, tund aega lõpurivistusel osalemist ning Kaitseliidu kooli sõjalise juhtimise õppesuuna tasemekursuste lõpetajad on saanud tunnistuse.
Kui harjutuse kestel said osalejad kogeda heitlikku ilma, siis pühapäeval Raplamaal Varbola linnusel peetud harjutuse „Kotkalend 2019“ lõpurivistuse ajal paistis päike.

Kaitseliidu peastaabi esindajana oli lõpetajaid tervitama tulnud kolonel Eero Rebo. Kolonel kinnitas, et Kaitseliit on pidevalt arenguteel ja valmistumine on sel rajal peamine. „Relvad üksi ei sõdi, seda teete teie,“ pöördus peastaabi ülem lõpetajate poole. „Nagu ma kuulnud olen, olete te pagana head selles, mis te siin tegite. Te peate selle üle kandma ja võimendama oma meestele ja naistele kõigis järgmistes ettevõtmistes ja saama seeläbi veelgi paremaks. Harjutades ei tule mitte ainult praktika, vaid tuleb ka äratundmine ja sisemine veendumus, et me teeme õigesti ja õigeid asju,“ ütles kolonel Rebo.

Kaitseliidu kooli pealik kolonelleitnant Alari Saega tõdes, et kümme kuud õppetegevust oli põnev ja pisut on isegi kahju, et õppeprotsess on lõppenud. „Teie tõeline praktiline tegevus hakkab alles pihta. Te olete need, kes peavad olema valmis vajadusel Eestist kaitsma. Aitäh teile selle eest ning jõudu ja jaksu,“ andis kolonelleitnant Saega lõpetajatele hoogu.

Raplamaal 9. -13. oktoobrini toimunud Kaitseliidu kooli lõpuharjutus „Kotkalend 2019“ võttis kokku Kaitseliidu kooli tasemekursuste õppeaasta. Praktilisel harjutusel osales kuus sõjaväelise juhtimise õppesuuna õppivat üksust, kokku sadakond koolilõpetajat. Maastikul sooritasid harjutust tulevased kompaniiülemad, nii jalaväe kui eriala rühmaülemad ja – vanemad ning jalaväe ja eriala jaoülemad. Liites juurde ka harjutuse hindajad, vahekohtunikud, jaoülemate kaasatud allüksuste liikmed ja tagalatoetust pakkunud isikud, kasvas harjutusel osalenute arv viiesajani.

Reservvanemallohvitseri X kursuse Kaitseliidus (rühmavanem)  lõpetanud kursuslane Asko Osula sai lõpurivistuse järel mälestusmeene, mis kinnitas, et ta sai valitud kaasõppurite poolt parimaks.  „Kursus oli hästi organiseeritud ja kursuseülema poolt hästi toetatud“, kinnitas Osula. Ta pidas suurimaks väärtuseks omandatud teadmisi, mille kinnistamist toetas lõpuharjutuse sooritus. „Kursus õpetab juhtima üksusi ja olema sõjatandritel toeks rühmaülematele.“

„Kotkalend“ on Kaitseliidu kooli eri kursuste integreeritud harjutus, mida viiakse läbi juba kaheksandat aastat. Harjutuse eesmärgiks on anda tulevastele allüksusejuhtidele võimalikult terviklik pilt nende rollist oma allüksuse juhtimisel, luues selleks võimalikult realistlikud tingimused.

Kaitseliidu kool on Kaitseliidu sisekoolituskeskus, mis asub Alu mõisas Raplamaal ja  mille peamiseks ülesandeks on organisatsiooni vabatahtlike juhtide ja instruktorite väljaõpe.
Pildimeenutus: