Teksti suurus:
A A A

Tegevusload

Kaitseväe juhataja 15.01.2010 käskkirjaga nr 25 kinnitatud „Lõhkaja kursuste väljaõppekava“ punkt 3.3: Lõhkaja B-kategooria põhilõhkeväljaõpe viiakse läbi Kaitseväes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, Scoutspataljonis, pioneeripataljonis, mereväes ja erioperatsioonide väejuhatuses ning Kaitseliidus Kaitseliidu koolis ja malevates kooskõlastatult Kaitseliidu kooli ja Kaitseliidu peastaabiga.

Kaitseväe juhataja 19.01.2015 käskkirjaga nr 12  "Lõhkaja kvalifikatsioon ja selle arvestuse kord Kaitseväes ja Kaitseliidus" punkti  3.1.3 C-kategooria lõhkajal on lisaks A- ja B- kategooria lõhkaja õigustele lubatud:
viia läbi A- ja B- kategooria lõhkajate põhilõhkeväljaõpet;
- viia läbi A-, B- ja C- kategooria lõhkajate jätkulõhkeväljaõpet;

Kaitseliidu koolile annab õiguse A ja B kategooria lõhkajate väljaõpet läbi viia kaitseväe juhataja 01.07.2015  käskkiri  nr 433P.  
Kaitseväe juhataja 16. märtsi 2010 aasta käskkirjaga nr 90 kinnitatud "Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri" punkt 1.4 sätestab laskeväljaõppe läbiviimise õiguste andmise selliselt, et reservallohvitseridele ja reservohvitseridele võib erandkorras anda laskmiste läbiviimise õigused mh. ka Kaitseliidu kooli ülem.

Seda juhul kui isikul on laskmise läbiviimisega seotud teadmiste ja oskuste olemasolu, piisav (eriala/väeliigi) teenistuspraktika ning kui isik on võimeline täitma OE 1.1 puntides 3.2.-3.6. sätestatud kohustusi.

Loetelus nimetatud kompetense saab omandada koolis laskeinstruktor I ja II kursustel, mille läbimisel annab kooli juht vastavasisulise tunnistuse ja sertifikaadi.