Teksti suurus:
A A A

Tulevastel rühmaülematel ja rühmavanematel oli viimane õppenädalavahetus enne hindamisharjutust

14.09.2021
10.-12. seprtembril toimus järjekordne tasemekursuste õppenädalavahetus tulevastele rühmaülematele ja rühmavanematele. Kuna tegemist oli viimase kohtumisega enne hindamisharjutust, siis viimistleti veel käskusid ja käskude andmist. Põhiline fookus oli jagatud kahte ossa.
Esimene neist oli varitsuskoha luure ja käsk varitsuseks, mida juhtisid küll rühmaülemad, aga ka rühmavanemad pidid enda käsud koostama ja olema valmis esitlema. Laupäevasel päeval said mõlemad grupid käia ka maastikuluurel ja leida enda allüksustele parim võimalik koht operatsiooni teostamiseks. Seda, kas koht oli sobilik või mitte, mindi kogu seltskonnaga kontrollima pühapäeval kui väljavalitud kandidaadid esitasid enda käsu ja viisid selle ka maastikul ellu.
Teine suurem osa, mida juhtisid tulevased rühmavanemad, oli lahinguline teenistus ja ettevalmistused. Selleks mindi lattu, kus kursuslastel oli võimalus komplekteerida rühma suurusele üksusele vahendid nädalaks ajaks väljas viibimiseks. Lisaks majutusvarustusele, toidule ja veele tuli peale laadida ka vajaminev laskemoon ja muud olulised elemendid. Kursuslased pidid lahendama mitmeid logistilisi probleeme, alates masinate erinevustest kuni selleni, et kes mida oli oma tellimuses küsinud. Õppenädalavahetuse lõppedes pidi nii mõnigi tulevane rühmavanem nentima fakti, et sai liiga palju vahendeid tellitud ja need ei mahtunud mitte kuidagi etteantud ühte masinasse ära.
 Kokkuvõtteks võib öelda, et kogemuse võrra on kõik rikkamad ja järgmisel korral mõtlevad kursuslased kaks korda läbi, mida nad tellivad ja kas see on ikka eluliselt oluline.
Pildimeenutus: