Teksti suurus:
A A A

SERE õpe Kaitseliidus

SERE on inglise keelne lühend sõnadest: Survival, Evasion, Resistance and Extraction, mille eesti keelne vaste on ellujäämine, vältimine, vastupanu ja väljatõmbamine.
 
SERE definitsioon
SERE on  eraldusse sattunud isikute tegevus oma tervise ja väärikuse kaitseks ning liikuvuse ja ohutuse tagamiseks sõbralike jõudude juhtimise alla naasmist oodates või selleks valmistudes.
 
SERE eesmärk         
SERE õppekava on mõeldud kasutamiseks isikutele, kellel on risk sattuda eraldusse, kus nad on sunnitud rakendama oskusi ellujäämiseks, vaenlase vältimiseks, vastupanu osutamiseks vangistuses ja põgenemiseks ning väärikaks naasmiseks turvalisele territooriumile või oma väeosa juurde.
 
SERE väljaõpe toetab hajutatud lahingutegevuse alaste väljaõppe eesmärkide saavutamist.
 
SERE väljaõpe koosneb teoreetilistest ja praktilistest harjutustest, mille läbiviimise keskkond, väljaõppemeetodid ja raskusaste võib varieeruda sõltuvalt konkreetsest operatsioonitandrist, sellel olevast ohu tasemest ja keskkonnast. SERE väljaõpe juhised on reguleeritud NATO standardikokkuleppega STANAG 7196.
 
SERE väljaõpe jaguneb järgmisteks tasemeteks:
•          A tase;
•          B tase;
•          C tase;
•          Instruktorite kvalifikatsiooni õpe.
 
SERE A taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks madala riskiga piirkonnas, valdamaks Eestile sarnases keskkonnas vähemalt teadmiste tasemel ellujäämise, vältimise, vastupanu, vaenulikust keskkonnast väljatõmbamise tehnikaid ja taktikaid;
 
SERE B taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks keskmise riskiga piirkonnas, valdamaks lahingunaaste tehnikaid ja taktikaid.
 
SERE C taseme õppe lõpetanul on teadmised ja oskused tegutsemaks kõrge riskiga piirkonnas, valdamaks lahinguotsingu ja -pääste tehnikat ja taktikat.
 
Ellujäämise instruktori (ELINST) õppe lõpetanul on teadmised ja oskused täitmaks malevas või väeosas ellujäämise instruktori ülesandeid SERE A tasemel, õpetamaks eraldusse sattudes toimetulekut Eestile sarnases keskkonnas.
 
SERE instruktori (SEREINST) õppe lõpetanu on võimeline iseseisvalt planeerima, läbi viima ja kontrollima SERE tasemeõppeid, talvesõduri väljaõpet, veekeskkonnas väljaõppega seotud harjutusi, planeerima ja läbi viima lokaalseid lahingunaaste ülesandeid ning toetama pataljon staapi isikunaastealase analüüsiga.
 
Teadmine, et eraldusse sattunud isiku (ISOP) kadumist märgatakse ja tema päästmist planeeritakse, hoiab üleval nii üksiksõduri kui ka kogu väeüksuse moraali!

Loe lisaks ka Kaitse Kodu 7/2017 
 
Kaitse Kodu 8/2017