Teksti suurus:
A A A

Väljakutset pakkuvale Staabikursusele pandi punkt lõpuharjutusega

15.10.2020
09.-11. oktoobril toimus Kaitseliidu koolis Staabikursuse lõpuharjutus, eesmärgiga anda hinnang kursuslaste lahinguplaanide planeerimisele ja täideviimisele.
Ajalooliselt on üksuse edu otseselt seotud personali võimekusega viia ellu sõjaline otsustusprotsess. Arvestades suurenenud hulga juhtimissüsteemide ja –protsesside ning vajadusega need kõik integreerida ja lahingutega sünkroniseerida, on operatsioonide läbiviimine tänapäeval üha keerulisem. Puudulik planeerimine toob kaasa sünkroniseerimata toimingud ja võib lõpuks maksma minna sõdurite elu. Lahingute planeerimine on kunst ja teadus olukorra mõistmiseks. Planeerimine aitab komandöridel luua ja edastada ühist visiooni oma alluvate ülematega.

Otsuse vastuvõtmise protsess on kindel probleemilahenduse väljatöötamise mudel. Kui staabis teenivad ohvitserid ja allohvitserid ei tunne kõiki planeerimise samme, võib protsess muutuda väga keerukaks ja vead tekivad juba varakult ehk esimeses planeerimise faasis. Sellest tulenevalt muutub planeerimise jätkudes protsess üha problemaatilisemaks.

Spektri teises otsas on detailplaneering. Detailplaneering tõlgendab laiapõhjalise lähenemisviisi terviklikuks ja praktiliseks plaaniks. Detailplaneering töötab välja ajakava, kooskõlastamise või tehnilised probleemid, mis on seotud liikumise, elutähtsate teenuste tagamise, sünkroonimise ja jõu suunamisega.

Kursuse lõpetaja leitnant Andre Uibos kommenteeris kursust järgmiselt: „Tänan hea kursuse eest! Olen ka varasemalt osalenud pataljoni staabitaseme õppel, aga see Kaitseliidu kooli kursus oli küll korralikku väljakutset pakkuv, piisavalt hea teooria ja praktika ning lühikese aja kohta põhjalik. Minu kogemuse järgi Alus on see ka heas mõttes üks raskemaid kursuseid Kaitseliidu koolis“.

Kursusel õpetasid lisaks Kaitseliidu kooli instruktoritele Kaitseväe Akadeemia ja Kaitseliidu Lääne maleva ohvitserid, kes on oma eriala professionaalid ning suurepärased mentorid kursuslastele.
Pildimeenutus: